Program 11.-13. august 2022

Torsdag den 11. august • Pladsen åbner kl. 16.00

(Alle tidspunkter er med forbehold for uforudsete hændelser)

Hansen & Larsen Teltet

Villy Poulsen Teltet

Vestjyllands Forsikring Teltet

Kl. 16.30-19.00
Sankt Pauls Band

Kl. 19.00-21.30
Jazz Vegaz

Fredag den 12. august • Pladsen åbner kl. 14.00

(Alle tidspunkter er med forbehold for uforudsete hændelser)

Hansen & Larsen Teltet

Villy Poulsen Teltet

Vestjyllands Forsikring Teltet

Kl. 10.00-10.45
Skovbrynet Allstars

Kl. 15.30-18.00
Dixie for You

Kl. 16.30-18.30
Tom Donovan

Kl. 18.00-21.00
Paul Harrison Band

Kl. 19.00-21.00
Tambourine

Kl. 20.00-22.00
Pepper and The Jellies

Kl. 21.30-01.30
Bjarke Nørgaard Band

Kl. 22.00-01.00
Æ Havn Dogs

Lørdag den 13. august • Pladsen åbner kl. 09.30

(Alle tidspunkter er med forbehold for uforudsete hændelser)

Hansen & Larsen Teltet

Villy Poulsen Teltet

Vestjyllands Forsikring Teltet

Kl. 13.30-16.00
Bottos Jazz Band

Kl. 13.30-16.00
Undskyld Vi Forstyrrer

Kl. 16.00-19.30
Backhouse Symphony

Kl. 16.30-19.00
Pepper and The Jellies

Kl. 20.00-22.00
Sussi & Leo

Kl. 21.30-24.00
En lille surprice

Kl. 22.00-01.00
Byens Hotel